Valmennus

askel kerrallaan kohti tavoitteita

Mitä on Askel kerrallaan valmennus?

Valmennukseni perustuu Lyhytterapiainstituutin perustajien Ben Furmanin ja Tapani Aholan luomaan Reteaming kehittämismenetelmään. Reteaming-valmennus on yksilöiden ja yhteisöjen ratkaisukeskeinen kehittämismenetelmä, jossa motivaatio ja usko onnistumiseen kasvaa, konkreettiset keinot löytyvät ja tavoitteet kirkastuvat.

Yksilövalmennus

Uravalmennuksessa pohditaan yhdessä tulevaisuutta ja kirkastetaan tavoitteita, etsitään itsestä vahvuuksia ja voimavaroja ja suuntaa tulevaisuudelle. Sopii erityisesti nuorille perusopintoja päättävälle ammatinvalintakysymyksissä, sekä aikuisille alan tai työpaikan vaihtamiseen liittyviin tilanteisiin ja pohdintoihin. 

Motivaatiovalmennuksessa etsitään kadonnutta motivaatiota omaan tekemiseen. Teemme hyötykartan, tutkimme onnistumisia ja luomme suunnitelman tavoitteen saavuttamiseksi. Sopii mainiosti esim. opintoihin liittyvään motivaation puutteeseen, yrittäjälle ja jonkin prosessin läpiviemisen tueksi.

Muutosvalmennuksessa tehdään suunnitelma tulevaisuudelle. Pohditaan mitä muutoksia halutaan, miksi niitä halutaan ja miten päästä niitä kohti. Etsimme voimavaroja itsestä ja tukijoita muutoksen onnistumiselle. Sopii esim. elämäntapamuutoksen tueksi.

Lataa itsevalmennusopas.

Ryhmävalmennus

Valmennus yhteisöille toteutetaan 12 portaisen Reteaming mallin mukaisesti. Sisältöön kuuluu mm. toivotun tulevaisuuden kuvaaminen, tavoitteiden valinta, hyötyjen kartoittaminen, edistymisen seuranta ja huomioiminen ja vastoinkäymisiin varautuminen. Sopii yhteisön muutoksien tueksi, kehittämistyöskentelyyn ja yhteisön vuorovaikutuksen parantamiseksi. 

Valmennus perheille toteutetaan perheen tarpeiden mukaan räätälöidysti. Perhevalmennus sopii perheen vuorovaikutukseen liittyviin haasteisiin. Portaittain etenevä valmennus antaa uusia näkökulmia ja keinoja perheen arkeen.