eteenpäin askel kerrallaan

Terapia

Mitä on Askel kerrallaan terapia?

Askel kerrallaan terapia on ratkaiskukeskeistä terapiaa. Ratkaisukeskeinen terapia on tulevaisuuteen suuntautunutta ja asiakaslähtöistä terapiaa, jossa uusien näkökulmien löytäminen on mahdollista. Terapiatyöskentelyssä asiakas määrittelee itse tavoitteensa tulevaisuudelle, jota kohti mennään askel kerrallaan asiakkaan voimavaroja hyödyntäen. Meissä jokaisessa on voimavaroja enemmän kuin tiedostamme. Terapeuttina tehtäväni on huomata asiakkaan voimavarat ja auttaa asiakasta löytämään ne myös itse. Terapeuttinen keskustelu ratkaisukeskeisin menetelmin voi olla parhaimmillaan voimauttava kokemus, jolloin asiakas saa toivoa elämäänsä, uskoa omiin voimavaroihinsa ja uutta näkökulmaa asioihinsa.

Tapaamiset

Joskus yksikin kerta voi riittää. Ratkaisukeskeinen terapia onkin tunnetusti lyhytterapiaa, jolloin tavoitteisiin voidaan päästä nopeastikin, mutta asioiden kanssa edetään aina asiakkaan tahdin mukaan. Tapaamisessa keskitytään voimavarojen lisäksi asiakkaan toivomaan muutokseen ja tulevaisuuteen. Työskentely on näin ollen tavoitteellista ja muutosta kohti mennään konkreettisin askelin, mutta askelet asiakas ottaa itse, mihinkään ei ole kiire.

Tule sellaisena kuin olet

Ratkaisukeskeinen työskentely sopii monipuolisesti kaikkiin elämäntilanteisiin: erilaisiin mielenterveysongelmiin, kuten masennukseenahdistukseen ja moniin kriiseihin sekä työelämän ongelmiin ja ihmissuhdeongelmiin. Ratkaisukeskeisen terapeutin vastaanotolle tulet sellaisena kuin olet, juuri sillä hetkellä. Menneisyytesi ei määrittele sinua, vaan olen kiinnostunut siitä, mitä sinulla on kerrottavana ja minkälainen on toivomasi tulevaisuus ja kuinka voin auttaa sinua pääsemään tavoitteisiisi, askel kerrallaan.