Masennus

Masennus on kansantauti, joka vie ihmisiä työkyvyttömyyseläkkeelle jo nuorella iällä ja se on kaikkien kannalta huono asia. Masennus on myös siitä ikävä sairaus, että masentuneen voimat eivät useinkaan riitä avun hakemiseen ja masentunut voi myös ajatella, että ei ole edes avun arvoinen. Masennusoireiden jatkuessa viikkoja, on kaikesta huolimatta syytä hakeutua lääkärin puheille mahdollisen lääkityksen ja terapian arviointiin.

Elämään kuitenkin kuuluu jaksoja, jolloin mieliala on alentunut. Kysymys ei välttämättä ole sairaudesta, mutta tilannetta kannattaa seurata ja koittaa itse tehdä asialle jotakin, ennen kuin oireet pahenevat ja pitkittyvät. Lievempiä masennusoireita voi hoitaa itse, taikka hakea keskusteluapua mm. lyhytterapiasta. Tässä blogitekstissäni kerron lyhyesti masennuksen omahoidosta ja pääpiirteitä masennuksen hoidosta ratkaisukeskeisessä lyhytterapiassa, jota itse myös tarjoan. Toivon, että tämä kirjoitus edesauttaa ja kannustaa masentunutta avun hakemisessa jo aikaisessa vaiheessa.

Masennuksen omahoito

Netistä löytyy paljon masennuksen omahoitoon liittyvää ohjeistusta, joita mm. Mielenterveystalo tarjoaa. Omahoitoon kuuluu sairaudesta tiedon lisääminen. Lisäksi omahoito-oppaissa tiedon lisäksi saatetaan ohjata masennuksen syiden pohtimiseen ja sitä kautta itseymmärryksen lisääntymiseen. Masennukseen kuuluu olennaisesti negatiiviset ajatukset omasta itsestä. Negatiivisten ajatusten kehästä poisharjoittelu mm. uudenlaisten ajatusten, uudenlaisen tekemisen ja rentoutumisharjoituksien avulla on tärkeä osa omahoitoa. Näistä löytyy erilaisia harjoituksia oppaista. Omahoidossa pyritään myös suuntaamaan katse tulevaisuuteen ja sen tuomiin parempiin aikoihin, mahdollisuuksiin ja toivoon. Masennuksen itsehoito vaatii aktiivisuutta ja myös aikaa.

Mikäli omahoito ei ota onnistuakseen, voi etsiä myös keskusteluapua. Keskusteluapua voi saada mm. lyhytterapiasta. Lyhytterapiayhdistyksen sivuilta löytyy keskusteluapua tarjoavia lyhytterapeutteja eri puolilta Suomea. Lyhytterapia on nimensä mukaista lyhytkestoista terapiaa, joka kestää n. 1-10 kertaa. Kerroista sovitaan kuitenkin aina yhdessä asiakkaan kanssa.

Masennuksen hoito ratkaisukeskeisessä terapiassa

Ratkaisukeskeisessä terapiassa, terapeutin myötätuntoisella avustuksella, synkkien ajatusten tilalle on mahdollista löytää myönteisempiä ajatuksia. Masentuneen ajatukset ovat usein hyvin itsekriittisiä ja tulevaisuudessa ei nähdä hyvää. Ratkaisukeskeisessä terapiassa asiakas saattaakin joskus kuulla ”ihmekysymyksen”, jolla tehdään myönteisen tulevaisuuden ajattelu mahdolliseksi. Tulevaisuuden näkeminen myönteisessä valossa, antaa toivoa elämään. Vaikka asiat ei tällä hetkellä olisikaan hyvin, voi tulevaisuus kuitenkin näyttää valoisammalta.

Pelkkää tulevaisuuden haaveilua ratkaisukeskeinen terapia ei suinkaan ole. Toivoa elämään etsitään myös menneisyydestä ja tästä hetkestä. Lisäksi asiakkaan kanssa mietitään konkreettisia pieniä askeleita, jotka vievät elämää kohti toivottua suuntaa. Masennuksen hoidossa tärkeitä keskustelun aiheita ovat itsemyötätunto ja riittävän hyvä. Monilla, etenkin uupumuksen takia masentuneilla, on liian kovat vaatimukset itseä kohtaan. Täydellisyyden tavoittelu ja suorittaminen uuvuttavat ja riittämättömyys kalvaa mieltä. Terapiassa kiinnitetään huomiota myös onnistumisen kokemuksiin, joita masentuneen on itse vaikea nähdä.

Ratkaisukeskeinen terapia eroaa monista terapiasuuntauksista siinä, että terapiassa ei keskittyä masennuksen syihin ja tutkita syvällisesti esim. lapsuusaikoja. Tämä ei tarkoita sitä, etteikö terapeutti olisi kiinnostunut asiakkaan menneisyydestä ja että näistä asioista ei puhuttaisi terapiassa. Johtoajatuksena kuitenkin on, että oli elämässä tapahtunut mitä tahansa, on tulevaisuudessa mahdollisuus parempiin aikoihin ja nykyisestäkin hetkestä on mahdollista löytää jotakin hyvää, joka antaa toivoa. Konkreettiset askelet kohti toipumista löydetään askel kerrallaan. Omalla vastaanotollani on mahdollista lähteä ottamaan konkreettisia askeleita kävelylle, samalla keskustellen. Kävelyterapia voi olla yllättävän avartava ja mieltä selkeyttävä kokemus masennusoireiselle. Tästä kirjoitan enemmän joskus myöhemmin.

Masennusoireisiin kannattaa hakea apua jo matalalla kynnyksellä, jotta oireet eivät pahene ja pitkity. Elämäsi on avun arvoista ja sinun ei tarvitse selvitä yksin.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *