Askel kerrallaan

Askel kerrallaan on tammikuussa 2021 toimintansa aloittanut tmi yritys, joka tarjoaa terapiapalveluita ja valmennusta yksityishenkilöille ja organisaatioille. Yrittäjä Maija Repola on työskennellyt pitkään sosiaali- ja terveysalalla. 

Askel kerrallaan pyrkii toiminnallaan lisäämään tietoisuutta mielen hyvinvoinnista, mielenterveydestä ja mielenterveyden hoidosta. Tavoitteena on madaltaa kynnystä palveluiden piiriin hakeutumisessa. Askel kerrallaan haluaa olla yhtenä toimijana helpottamassa mielenterveys palvelujen saatavuutta. Missiona on, että mielenterveyspalvelut olisivat tulevaisuudessa monipuolisia, jokaisen ulottuvilla, helposti saatavilla ja kaikenlaisissa elämäntilanteissa. Mielenterveys on jokaisen oikeus. 

Yhteistyö organisaatioiden kanssa

Askel kerrallaan on Lohjan kaupungin hyväksymä palveluntuottaja omaishoitajien vapaan korvaavana palveluna. Askel kerrallaan tekee  monipuolista yhteistyötä Hiiden Omaishoitajat Ry:n kanssa omaishoitajien hyvinvoinnin edistämiseksi. Katso referenssi.

Yhteistyötä voi tehdä monin eri tavoin: luennot, kurssit, blogit, artikkelit, valmennukset, oppaat. Näistä kaikista on kokemusta! Minkälaista yhteistyötä voisimme tehdä mielenterveyden edistämiseksi?